<![CDATA[MKB Funding Partners - Blog]]>Sat, 04 Jul 2020 01:06:02 +0200Weebly<![CDATA[Investeren in een eigen bedrijfspand]]>Thu, 02 Jul 2020 22:00:00 GMThttp://mkbfundingpartners.nl/blog/investeren-in-een-eigen-bedrijfspandGeld besparen door te investeren in een eigen pand. Is dat zo? Veel ondernemers overwegen om te investeren in een eigen pand omdat ze er vanuit gaan dat dit kosten bespaart. En is dat ook zo?
 
Om uit te zoeken wat wijsheid is, stellen wij de volgende vragen:
  • Bespaar je geld met een eigen bedrijfspand? 
  • Bouw je (pensioen)vermogen door te investeren in een eigen pand?  
  • Is het investeren in een bedrijfspand slim?  
 
Bespaar je geld door te investeren in een eigen bedrijfspand? Het korte antwoord is: “niet op de korte termijn”. Voor de langere termijn kan het beeld anders zijn. Zo nemen de financieringslasten op den duur af. Daarnaast hangen deze lasten sterk samen met de mate waarin de aankoop uit eigen middelen kan worden gefinancierd. Daarnaast zijn niet alle lasten ook werkelijk kosten. Een belangrijk deel van de maandelijkse lasten is namelijk de aflossing. Ook moet rekening worden gehouden met afschrijvingen en onderhoudskosten.
 
Een pand huren is ook niet goedkoop, zit je er meestal 5 jaar aan vast en heb je niet altijd de zekerheid dat de huur na 5 jaar verlengd wordt. Huurlasten stijgen jaarlijks minimaal met de indexatie en aan het einde van het huurcontract heeft de eigenaar de gelegenheid de huur extra te verhogen. Ook profiteer je niet mee van een waardestijging van het pand. Een groot nadeel van een huurpand is dat het pand niet zomaar naar eigen wens kan worden aangepast. Voordeel van huren is weer dat je bij groei of juist krimp verhoudingsgewijs makkelijk kan verhuizen.  
 
Waarom niet kopen
Een belangrijke reden is de maandelijkse last. De rente voor bedrijfspanden ligt aanzienlijk hoger dan die van woninghypotheken. De rente ligt zeker 2% tot 5% hoger en soms zelfs meer. Dus een rente van 4% tot 7% is heel normaal. Daarnaast moet er uiteraard worden afgelost op een lening. Dit maakt de maandelijkse last bijna altijd hoger dan bij huren. Ook de eigen inbreng die bij een zakelijke financiering moet worden ingebracht is een belemmering. Een maximum van 80% financiering plus de bijkomende kosten, maakt het kopen van een eigen pand vaak moeilijk voor veel ondernemers. 
 
Waarom wel kopen 
Welke ondernemers kopen dan wel een eigen pand? Grofweg zijn er drie categorieën:
  • Ondernemers met of voldoende geld op de bank voor de eigen inbreng of
  • Ondernemers in een branche waar aanpassingen voor het gebruik noodzakelijk zijn (denk aan een bakkerij) of
  • Ondernemers die van een specifieke locatie afhankelijk zijn.
De eerste categorie kan kiezen, de andere twee gaan door noodzaak gedreven over tot de aankoop van een eigen pand. Het is dan wel verstandig om dit als een zakelijke investering aan te pakken. Dus bijvoorbeeld het pand in een eigen BV zetten en de onderneming laten huren. Anders zou het namelijk een te grote drempel kunnen vormen bij de bedrijfsopvolging. Bijkomend voordeel is dat het pand vervolgens als pensioenvermogen kan dienen en niet mee verkocht hoeft te worden bij verkoop van het bedrijf.
 
Investeren in een eigen pand geeft flexibiliteit. Het pand kan op maat worden gebouwd of verbouwd. Aan de andere kant ben je als bedrijf ook meer gebonden aan het pand. Dit is een beslissing die moet worden meegenomen bij de strategische besluitvorming van het bedrijf. Essentieel hierbij is de vraag: Vergroot de aankoop de slagkracht van de onderneming? Zo ja, dan is dat een positieve reden om het eigen pand te kopen of bouwen. 
 
Opbouw van vermogen 
Is het wijs om vermogen op te bouwen door te investeren vanuit de onderneming. Investeren vanuit de onderneming zal altijd een afweging moeten zijn tussen verschillende alternatieven. Zo is investeren in een pand wellicht aantrekkelijk, maar is het mogelijk nog veel aantrekkelijker om een strategische investering te doen in een gerelateerde onderneming (bijvoorbeeld een leverancier/afnemer/branchegenoot). Weeg die alternatieven altijd goed tegen elkaar af en neem daar zeker de strategische voordelen in mee die zo’n investering voor de onderneming heeft. De beste investering is namelijk het zorgen voor een gezonde onderneming. Ook hier geldt dat elke investering bij moet dragen aan de slagkracht van de onderneming. Is dat een pand, dan investeer je in een pand. Is dat een strategische deelneming, dan investeer je in een strategische deelneming. Alleen is het dan van belang om een goede strategie voor bedrijfsopvolging te hebben. Het vastzittende vermogen moet weer op tijd vrijgemaakt kunnen worden. 
 
Slim of niet 
Al met al zijn er heel veel verschillende afwegingen mogelijk bij het investeren in een bedrijfspand of niet. Voor ondernemers met weinig overtollig geld, zoals starters, zal het meestal niet tot de mogelijkheden behoren en dus ook geen verstandige keuze zijn.  
 
Als er geld over is, dan kan het investeren in een bedrijfspand zeker een slimme keuze zijn. Vooral als er geen betere alternatieven mogelijk zijn. Kortom, weeg altijd de alternatieve investeringsmogelijkheden tegen elkaar af. Neem strategische investeringen zeker mee bij de alternatieven. 
 
Uiteraard kan MKB Funding Partners u bijstaan bij het vinden van investeringsmogelijkheden of dit nu in een pand is of een mooie investering in een kansrijke onderneming. Bel ons op of stuur een berichtje, dan gaan wij graag een verkennend gesprek aan. 
]]>
<![CDATA[FINANCIERING TIJDENS DE CORONACRISIS]]>Fri, 29 May 2020 14:20:59 GMThttp://mkbfundingpartners.nl/blog/financiering-tijdens-de-coronacrisisDe Coronacrisis is voor elke ondernemer anders. De omzet van de één wordt geraakt door de crisis, van de ander helemaal niet. Soms ontstaan er zelfs mooie kansen en willen we daar zo snel mogelijk op inspringen. Kortom deze crisis vraagt om wendbaarheid. Allemaal varen we “op zicht”, zoals de regering dat omschrijft. We kunnen niet lang vooruit kijken, maar moeten inspelen op wat er hier en nu gebeurt. Hoe ga je daar nu financieel mee om? Hoe worden kansen omgezet in daden? 

In dit blog gaan we in op financiering onder deze bijzondere omstandigheden. Natuurlijk zijn er de steunmaatregelen, maar die laten we even buiten beschouwing. Wij gaan ervan uit dat iedereen die regelingen ondertussen heeft benut voor zover mogelijk.

Het aantrekken van financiering
Wanneer we kansen willen omzetten in daden is er ook vaak financiering nodig. Financiers willen meestal prognoses zien voor de komende 1 tot 3 jaar. Ze willen weten of de onderneming op de middellange termijn bestaansrecht heeft of zelfs profiteert van de crisis. Veel ondernemers weten echter niet eens precies hoe de veranderende economie over 3 maanden doorwerkt op hun onderneming, laat staan over 3 jaar. Komt er een tweede golf, dan gaat alles weer op slot. Maar misschien ook niet. Belangrijk is het om te zorgen voor een plan. Dus geen excuus, waarom het niet mogelijk is om een planning te maken, maar een plan waarmee je weet hoe de verschillende scenario’s jouw financiën beïnvloeden.

Inzicht in de financiën begint met inzicht in het verdienmodel. Daarvoor is het belangrijk om te weten hoe je waarde creëert voor je klanten. Heb je dat goed in kaart, dan is ook duidelijk welke producten of dienstverlening in de verschillende scenario’s van je gevraagd worden door klanten. Ook kun je dan inschatten welke prijs daarvoor betaald kan worden. Dit is het begin van inzicht. Je kunt dan namelijk een inschatting van hoeveelheid en prijs maken. Het is dan alleen nog nodig om per dienst of product de kostprijs goed in beeld te hebben. Voeg daarbij een beeld van de overheadkosten en we hebben een verdienmodel. Een verdienmodel dat kan worden ingezet bij de verschillende scenario’s.

Met dat verdienmodel worden de 2 of 3 meest plausibele scenario’s voor 1 tot 3 jaar doorgerekend. Kies bij die scenario’s altijd de variant met de grootste financieringsbehoefte en voilà: we hebben de lange prognose waar de financiers om vragen. 

Loopt de financieringsbehoefte in de verschillende scenario’s nou extreem ver uit elkaar, houd daar dan rekening mee bij de keuze voor de soort financiering. Terwijl de meeste banken momenteel op slot zitten bij het aannemen van nieuwe klanten, geldt dit niet voor de alternatieve financiers. Natuurlijk zijn ook die een stuk voorzichtiger geworden, maar dat neemt niet weg dat er door te combineren met verschillende financieringen vaak wel een oplossing kan worden gevonden. 

Sterker nog, soms is het combineren van financieringen voordeliger, omdat niet meteen de volledige financiering wordt aangetrokken. Door de financiering in verschillende rondes aan te trekken, kan bovendien worden ingespeeld op de verschillende scenario’s die zich voordoen.

Kortom: De coronacrisis vergt creativiteit in het ondernemerschap. Het vergt daarnaast ook creativiteit bij het aantrekken van financiering.
]]>
<![CDATA[DE INVESTEERDER ALS LAATSTE STROHALM]]>Sun, 09 Feb 2020 23:00:00 GMThttp://mkbfundingpartners.nl/blog/de-investeerder-als-laatste-strohalmInvesteerders zijn voor veel bedrijven de hoeksteen van hun financiering. Zeker voor bedrijven die het financieel zwaar hebben. Een onderneming die in de financiële problemen komt hoeft over het algemeen niet aan te kloppen bij de officiële financieringspartijen. Private investeerders zijn dan vaak de laatste strohalm voor een bedrijf om te overleven.
 
Er worden vele namen gebruikt voor investeerders: Angel Investor, Informal Investor, Seed Capitalists, Risico Investeerder, Financier, enzovoort. Al deze benamingen beschrijven een bepaald type investeerder. Ook zijn de benamingen niet het exclusieve domein van de private investeerder die met eigen geld of middels zijn of haar vennootschap geld beschikbaar stelt. In dit stuk spreken wij over private investeerders in het algemeen en gooien we dus al die verschillende typen investeerders op één hoop.
 
Een onderneming die in zwaar weer verkeert maakt weinig kans bij banken en alternatieve financieringspartijen. Dit is heel logisch, omdat ook zij hun kapitaal moeten beschermen en risico’s moeten mijden. Private investeerders zijn dan vaak het enige alternatief om aan geld te komen. Echter, ook zij moeten hun kapitaal beschermen en gaan dus niet met elke onderneming in zee. Wat drijft een private investeerder om toch te investeren, terwijl een bank of alternatieve financier de risico’s te groot vindt?
 
ZIT JOUW ONDERNEMING IN DE PROBLEMEN?
 
Stel: jouw mooie onderneming met een prachtig verdienmodel is toch in de financiële problemen gekomen. Het zou doodzonde zijn als jouw onderneming verloren gaat en daarmee ook alle inspanning en creativiteit die je daarin gestopt heb. Dat is vaak het moment waarop de private investeerder als laatste strohalm om de hoek komt.
 
Private investeerders zijn ook gewoon mensen en verschillen zeer sterk van elkaar. Ze bepalen graag zelf wat hun investeringscriteria zijn en maken die zelden vooraf kenbaar. Hun selectiecriteria kunnen daardoor dus erg van elkaar verschillen. Toch zijn er wel algemene uitgangspunten te vinden, waarmee je als ondernemer rekening moet houden. Het uitgangspunt dat de continuïteit van de onderneming geborgd moet zijn is de allerbelangrijkste. Een private investeerder zal in het begin eigenlijk nooit naar het rendement kijken, maar meer naar de succesfactoren van de onderneming. Zoals, in hoeverre is er een bewezen verdienmodel, in hoeverre is de sales op orde, is de organisatie in control zowel qua processen als qua administratie, is de ondernemer gedreven en vol vertrouwen in zijn plannen. En … niet op de laatste plaats: Heeft de onderneming de oorzaak van de problemen door en gepaste maatregelen getroffen. Kortom, veel belangrijker is dat een onderneming succesvol kan zijn, zonder het risico te lopen om weer opnieuw in de problemen te komen.
 
EEN INVESTEERDER KIJK NIET NAAR RENDEMENT

 
Een grote beginnersfout is dat veel ondernemers focussen op de geweldige kansen en de rendementen die er te maken zijn en niet spreken over de risico’s van hun onderneming. Wat veel ondernemers wel goed doen is vol passie spreken over hun onderneming en de mooie dingen die ze gerealiseerd hebben. Dat is geweldig, want een private investeerder stapt zelden in een onderneming waar hij persoonlijk niks mee heeft.
 
Dus wat te doen wanneer je een investeerder nodig hebt? Neem de investeerder zeker mee in het verhaal van de onderneming en hoe die onderneming iets unieks realiseert, dat is geweldig. Alleen ……. vergeet dan niet te vertellen wat de risico’s zijn die daarbij horen. Waar het allemaal fout kan gaan, waar het allemaal fout gegaan is en waarom de onderneming nu in de problemen is gekomen. Wees daar open en eerlijk over. Dat is volwassenheid, want het toont lef om de eigen fouten onder ogen te zien en het toont de bereidheid om te veranderen en te leren van fouten uit het verleden.
 
Zorg er ondertussen voor dat er ingrijpende maatregelen genomen zijn en dat er nog meer maatregelen gepland staan. Daaruit blijkt dat de risico’s goed aangepakt worden. Onderbouw daarna dat het bedrijf met de investering weer toekomstperspectief heeft en rendement gaat maken, maar bovenal in staat is om te doen wat wordt afgesproken. En dat mag best ambitieus zijn.
 
Dus ga niet je kindje redden, maar laat zien dat je er iets mooiers van kan maken. Waarschijnlijk anders dan je oorspronkelijk van plan was, maar daardoor laat je als ondernemer zien dat je “Agile” bent (goed wendbaar en je dus aanpast aan de omstandigheden). Als jij kunt laten zien dat je meebeweegt met de veranderende omstandigheden, dan toont de private investeerder vaak dat hij of zij meebeweegt met jouw investeringswensen.
 
 
MKB Funding Partners komt graag in contact met investeerders die ondernemers echt verder willen helpen door na een grondige herstructurering een nieuwe start te maken. Uiteraard zijn wij ook altijd op zoek naar ondernemers die een prachtige groeiende onderneming hebben, maar er financieel niet meer uitkomen. Wij belgeleiden de ondernemers bij hun financieringsvragen, maar ook bij het proces om hun onderneming goed en fundamenteel te herstructureren.
]]>
<![CDATA[MKB FUNDING PARTNERS GELANCEERD]]>Tue, 31 Dec 2019 23:00:00 GMThttp://mkbfundingpartners.nl/blog/mkb-funding-partners-gelanceerdMKB Funding Partners is de nieuwe naam voor ondernemers met financieringswensen. MKB Funding Partners is sedert 2012 actief onder de naam MKB Intrest en was van 2017 tot en met 2019 aangesloten bij SmartFunding.

MKB Funding Partners is voor het MKB de corporate finance partner en staat kleine en middelgrote ondernemingen bij met consulting en financiering. Ondernemingen die hard groeien hebben vaak behoefte aan extra financiële armslag, terwijl de bank die vaak (nog) niet verstrekt. Ook zijn er ondernemingen die in de problemen zijn geraakt vanwege hun snelle groei en daar maar moeilijk uit komen. Deze snelle groeiers ondersteunt MKB Funding Partners graag met concrete aanbevelingen en zowel bancaire als alternatieve financieringsvormen.

Groei gaat vaak in sprongen. Eind 2012 begon MKB Intrest bescheiden met bedrijfsadvies en een idee om MKB-obligaties voor ondernemingen te regelen. Die dienstverlening is gaandeweg uitgebreid met een groot aantal andere financieringsvormen uiteenlopend van bancaire financieringen tot informal investors, waarmee ook aan moeilijk financierbare bedrijven een oplossing geboden wordt.

In februari 2018 trad Diana Korsse toe als partner van de organisatie. Als doorwinterde bankier met een groot netwerk en uitgebreide ervaring in de bancaire wereld werd daardoor de toegang tot bancaire financieringen nog eenvoudiger.

Nu op 1 januari 2020 kiest MKB Funding Partners om, samen met ons grote netwerk van financiers, de MKB Ondernermers van geheel Nederland nog beter te voorzien van betrokken en doortastend advies op het gebied van financiering en strategisch financieel management.

Vanuit MKB Intrest verstrekken wij de financieel strategische adviezen en vanuit MKB Funding Partners regelen wij voor ondernemers passende financieringen. Ervaar de doortastende kennis en ervaring van ons bedrijf en ga met ons in gesprek.

Financieringen regelen wij graag, maar ons uitgangspunt is en blijft altijd dat de beste financiering een winstgevende onderneming is.

Dirk-Jan Weijers (06-54722979) en Diana Korsse (06-18156054).]]>